E-valijakaart – paberivabalt e-postkasti

e-valijakaart_200p_0Valimiste eel saadab riik igale hääleõiguslikule inimesele valijakaardi infoga selle kohta, millal ja kus valida saab. Praegu saavad inimesed otsustada, kas valijakaart tuleb paberil valija elukoha aadressile või paberivabalt e-postkasti.

„Siseministeerium soovitab kindlasti paberivaba ehk e-valijakaarti, mis tuleb mugavalt inimese e-postkasti,“ ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Et nii tänavusteks valimisteks kui ka edaspidi saada e-valijakaart, tuleb oma eesti.ee e-posti aadress suunata igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Nii saab edaspidi elektrooniliselt ka teisi olulisi riigi teateid, näiteks infot peatselt aeguvate dokumentide kohta. „Tänavuste valimiste eel saab e-valijakaardi vähemalt 300 000 inimest, kelle eesti.ee aadress on juba isiklikule e-posti aadressile suunatud. Loodame, et see arv kasvab iga päevaga,“ lisas Enel Pungas. Eesti.ee aadressi saab suunata siin ja selleks on vaja leheküljele ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu siseneda.

E-valijakaardiga ei kaasne kohustust e-hääletada, oma hääle võib endiselt anda ka valimisjaoskonnas. Valijakaarti ei pea hääletama minnes kaasa võtma.

Enne valimisi tuleks üle vaadata ka oma rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed. Valijale määratakse valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on rahvastikuregistris 15. septembri 2017 seisuga. Kehtivaid elukoha andmeid saab kontrollida eesti.ee portaalis. Kui elukohaandmed on muutunud, saab seal samas esitada elektroonilise elukohateate oma uue aadressiga. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal.

Valijakaartide saatmist alustatakse 19. septembrist. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril. E-hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskustes algavad 5. oktoobril ja eelhääletamine jaoskondades 9. oktoobril.

Allikas: Siseministeerium soovitab paberivaba valijakaarti, Siseministeerium, 21. august 2017

Valimistulemus Otepääl 2013. aastal

Nimekiri

Hääli

%

Mandaate

Valimisliit Otepää Kodanik

736

31,19

5

Eesti Reformierakond

481

20,38

3

Valimisliit Otepää

457

19,37

3

Valimisliit Meie Kodu

394

16,70

3

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

209

8,85

1

Eesti Keskerakond

82

3,47

0

KOKKU

2359

100,00

15

Eesti Reformierakond

1 ENN SEPMA

61

2 MERLIN MÜÜR

61

3 AIVAR NIGOL

46

Valimisliit Otepää

1 JAANUS RAIDAL

234

2 VILJAR TEDER

61

3 SILVER ELJAND

36

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1 URMAS KULDMAA

56

Valimisliit Otepää Kodanik

1 KULDAR VEERE

177

2 MIIA PALLASE

105

3 KALEV LEMMIK

63

4 TEET REEDI

52

5 KARL MÕTS

52

Valimisliit Meie Kodu

1 SIIM KALDA

130

2 MARTIN TEDER

55

3 TANEL OJASTE

26

Allikas Vabariigi Valimiskomisjon

2013. aasta valimiste kandidaadid Otepääl

Vaadata saab erakondlikku kuuluvust, haridust, töökohta ja muud.

Eesti Keskerakond

Eesti Reformierakond

Valimisliit Otepää

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Valimisliit Otepää Kodanik

Valimisliit Meie Kodu

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

VALIMISTULEMUS

Vabaühenduste manifest kohalikeks valimisteks

Külaselts, mida sa ootad kohalikult omavalitsuselt?
Lähenevad kohalike omavalitsuste valimised on hea aeg mõelda läbi meie, külaseltside ja teiste vabaühenduste ootused tulevastele valla- ja linnavolikogudele ja –valitsustele. Ning mitte üksnes mõelda, vaid ka kirja panna ja kandidaatidele esitada. Seepärast on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) eestvedamisel sündimas vabaühenduste manifest kohalikeks valimisteks. Õigem oleks öelda – manifestid, sest teadagi on ühenduste ootused ja vajadused eri paigus mõnevõrra erinevad. Mõnes kohas on koostöö omavalitsusega parem, mõnes jätab rohkem soovida. Ruumi headeks arenguteks on aga ilmselt kõikjal.

Ärme siis jää lihtsalt lootma, et äkki taipavad kohalikud poliitikud ja ametnikud ise, mida ühendustel vaja ja teevad kõik asjad nagunii ära. Keegi teine meie eest asju ära ei tee. Võtame omakandi ühendused kokku ja arutame läbi, mis on meie ühised huvid, mida kohalik omavalitsus saab omalt poolt ära teha, et ühendused saaksid paremini tegutseda, et koostöö KOVi ja ühenduste vahel oleks tulemuslikum ning elu meie külas, vallas või linnas seeläbi parem. Paneme need mõtted manifestina kirja ning hakkame kohtuma valimistel osalejatega, et ettepanekuid neile tutvustada, neilt tagasisidet saada – ja nõnda siis ka valimispäeval hääletada nende poolt, kes asjast kõige paremini aru saavad.

Lisaks kohalike ühenduste kokkupandud ettepanekutele konkreetselt oma valla või linna tulevastele juhtidele, sünnib manifestile ka üle-eestiline osa, mis koosneb heast valimistavast
(kuidas valimiskampaaniad oleksid eetilised ja sisukad) ning üldistest soovitustest KOVidele ühendustega koostööks. Üle-eestilise osa mustand jõuab neil päevil EMSLi kodulehele
www.ngo.ee/manifest ning ettepanekud selle täiendamiseks on oodatud augusti lõpuni EMSLi juhataja Urmo Kübara e-posti aadressil urmo@ngo.ee.

Samal internetiaadressil saab lugeda ka soovitusi kohaliku osa koostajale, edulugusid Eesti eri paigust ning sinna hakatakse jooksvalt üles panema ka valmivaid kohalikke manifeste, et huvilised saaksid nendega tutvuda ja ehk ka oma valla-linna jaoks mõne uue hea idee leida. EMSL püüab omalt poolt ka nõu anda, mis iganes probleemidega kohapeal kokku puututakse. Kui tunned, et sinu koduvallas või –linnas oleks sellist vabaühenduste ühist manifesti vaja, ning oled valmis sel teemal teiste ühendustega suhtlema, anna palun endast ka EMSLile teada (urmo@ngo.ee või telefon 630 9630) – arutame siis juba konkreetsemalt edasi.
Urmo Kübar, EMSLi juhataja

Allikas: Eesti Külaliikumine Kodukant INFOLEHT nr. 17 (134) 25.08.2009