E-kodaniku harta

E-kodaniku harta on kodaniku ja avaliku sektori elektroonilise suhtlemise kvaliteedistandard.

Dokument-2

2007. aastal auditeeris Riigikontroll avalike teenuste kvaliteeti, analüüsides teenuste osutamise kooskõla hea halduse põhimõtetega ja tegi ettepaneku, et avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks oleks vaja algatada e-kodaniku harta koostamine.

10 aastat hiljem hakati ka tegutsema. Rahvaalgatuse lehel on võimalik teha ettepanekuid, kuidas e-kodaniku põhimõtteid tagada. Eestvedajateks on Eesti Koostöö Kogu, Open Knowledge Estonia ja vabaühenduste liit EMSL.

E-kodaniku põhimõtted on kokku pandud 2008. aastal Riigikontrolli poolt koostatud e-riigi harta alusel, keskendudes e-kodaniku õiguste (mitte e-teenuste osutamise) vaatele.

  1. Igaühel on õigus taotleda ja tarbida avalikke teenuseid lihtsalt ja mugavalt.
  2. Igaühel on õigus teada, milliseid andmeid on ametiasutus tema kohta kogunud ja kuidas tema andmeid kaitstakse.
  3. Igaühel on õigus saada infot tema kohta käiva asjaajamise seisu kohta.
  4. Igaühel on õigus väikese vaevaga saada infot avalike teenuste ja avalikes huvides küsimuste kohta vastavalt enda huvidele ja vajadustele.
  5. Igaühel on õigus valida avaliku info ja teenuse kanalit, nii analoog- kui ka digikanalit. Kõiki ei saa sundida e-kodanikeks.
  6. Igaühel on õigus anda tagasisidet – esitada ideid, ettepanekuid, vastuväiteid – ning osaleda teenuse parendamise protsessis. Samamoodi on igaühel õigus seda protsessi jälgida, sh teiste tagasisidet.
  7. Igaühel on õigus osaleda ühiskonda tervikuna ja teda ennast puudutavate otsuste tegemisel.

Allikas: E-kodaniku harta loomine, rahvaalgatus.ee

E-harta uuendatud versioon aruteluks, Riigikontroll, 19. september 2017

Loe lisaks:

 

Mobiil-ID – võti tulevikku!

Mobiil-ID puhul on mobiiltelefoni SIM-kaart internetis samaväärne isikut tõendav dokument kui ID-kaart. Isiku tuvastamine ning digitaalallkirja andmine on kaitstud kõrge turvatehnoloogia ja vastavate PIN koodidega. Mobiil-ID abil on võimalik sooritada kõiki toimingud, mida ka ID-kaardiga.

Mobiil-ID tuleb enne kasutamist ID-kaardiga aktiveerida. Mobiil-ID sertifikaadid kehtivad 5 aastat. Peale seda tuleb SIM-kaart vahetada.

Praegu pakub Mobiil-ID teenust oma klientidele EMT, alates 1. detsembrist saab teenusega liituda Tele2 kliendid. Liitumine eeldab ID-kaardi olemasolu.

Vaata ka: Tele2 hakkab pakkuma Mobiil-ID teenust, Delfi 9. november 2009

Ole Kaasas! Otepääl

Sellel nädalal algavad Otepääl Ole Kaasas! projekti raames korraldatavad arvuti ja interneti kasutamist õpetavad tasuta koolitused.

Arvuti ja interneti algõppe koolitused toimuvad 20. ja 23. juulil Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis aadressil Lipuväljak 14, esimene ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste kasutamise koolitus leiab aset 3. augustil.

Täpsemalt loe valla kodulehelt.

Vaata ka