Volikogu liikme tasu ja komisjonide liikmed

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 kohaselt on volikogul õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest. 23. november 2017 nr 1-6-9 määrusega on volikogu liikmetele makstav hüvitus 150 eurot kalendrikuus. Volikogu esimehele makstakse igakuist hüvitust 50% vallavanema töötasust ja volikogu aseesimehele või aseesimeestele makstakse igakuist hüvitust 25% vallavanema
töötasust. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused on 7200 eurot kalendrikuus.

Jätka lugemist

Otepää valla valimiskomisjon registreeris kandidaadid

Valimispäev8. septembril toimunud Otepää valla valimiskomisjoni koosolekul registreeriti kohaliku omavalitsuse volikogusse kandideerijad ning selgitati liisuheitmisega numbrite andmise järjekord erakondade ja valimisliitude vahel.

Koosolekust võtsid osa valimiskomisjoni liikmed Anita Kallis, Monika Otrokova, Kristina Reigo, Janno Sepp, Ülle Veeroja. Juures viibisid: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volitatud esindaja Tiia Võttin, Valimisliidu Ühinenud Kogukonnad volitatud esindaja Rein Org, Teet Reedi, Eesti Keskerakonna volitatud esindaja Rein Vikard, Raivo Kiisler, Valimisliidu Vabaduse Vikerkaare volitatud esindaja Viljar Teder ja Eesti Reformierakonna volitatud esindaja Kuldar Veere.

Jätka lugemist

E-valijakaart – paberivabalt e-postkasti

e-valijakaart_200p_0Valimiste eel saadab riik igale hääleõiguslikule inimesele valijakaardi infoga selle kohta, millal ja kus valida saab. Praegu saavad inimesed otsustada, kas valijakaart tuleb paberil valija elukoha aadressile või paberivabalt e-postkasti.

„Siseministeerium soovitab kindlasti paberivaba ehk e-valijakaarti, mis tuleb mugavalt inimese e-postkasti,“ ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Et nii tänavusteks valimisteks kui ka edaspidi saada e-valijakaart, tuleb oma eesti.ee e-posti aadress suunata igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Nii saab edaspidi elektrooniliselt ka teisi olulisi riigi teateid, näiteks infot peatselt aeguvate dokumentide kohta. „Tänavuste valimiste eel saab e-valijakaardi vähemalt 300 000 inimest, kelle eesti.ee aadress on juba isiklikule e-posti aadressile suunatud. Loodame, et see arv kasvab iga päevaga,“ lisas Enel Pungas. Eesti.ee aadressi saab suunata siin ja selleks on vaja leheküljele ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu siseneda.

E-valijakaardiga ei kaasne kohustust e-hääletada, oma hääle võib endiselt anda ka valimisjaoskonnas. Valijakaarti ei pea hääletama minnes kaasa võtma.

Enne valimisi tuleks üle vaadata ka oma rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed. Valijale määratakse valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on rahvastikuregistris 15. septembri 2017 seisuga. Kehtivaid elukoha andmeid saab kontrollida eesti.ee portaalis. Kui elukohaandmed on muutunud, saab seal samas esitada elektroonilise elukohateate oma uue aadressiga. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal.

Valijakaartide saatmist alustatakse 19. septembrist. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril. E-hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskustes algavad 5. oktoobril ja eelhääletamine jaoskondades 9. oktoobril.

Allikas: Siseministeerium soovitab paberivaba valijakaarti, Siseministeerium, 21. august 2017

Valimistulemus Otepääl 2013. aastal

Nimekiri

Hääli

%

Mandaate

Valimisliit Otepää Kodanik

736

31,19

5

Eesti Reformierakond

481

20,38

3

Valimisliit Otepää

457

19,37

3

Valimisliit Meie Kodu

394

16,70

3

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

209

8,85

1

Eesti Keskerakond

82

3,47

0

KOKKU

2359

100,00

15

Eesti Reformierakond

1 ENN SEPMA

61

2 MERLIN MÜÜR

61

3 AIVAR NIGOL

46

Valimisliit Otepää

1 JAANUS RAIDAL

234

2 VILJAR TEDER

61

3 SILVER ELJAND

36

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1 URMAS KULDMAA

56

Valimisliit Otepää Kodanik

1 KULDAR VEERE

177

2 MIIA PALLASE

105

3 KALEV LEMMIK

63

4 TEET REEDI

52

5 KARL MÕTS

52

Valimisliit Meie Kodu

1 SIIM KALDA

130

2 MARTIN TEDER

55

3 TANEL OJASTE

26

Allikas Vabariigi Valimiskomisjon

Algas eel- ja e-hääletamine

Hääletmise aeg

Elektrooniline hääletamine algas 10. oktoobril kell 9 ja lõpeb 16. oktoobril kell 18. E-hääletamine toimib lehel www.valimised.ee. Tutvuda võid ka e-valimiste juhisega.

Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 10. oktoobrist kuni pühapäeva, 13. oktoobrini.

Elukohajärgses jaoskonnas saab eelhääletada 14.–16. oktoobrini. Igas vallas või linnas on sel perioodil avatud ka vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta.

2013. aasta valimiste kandidaadid Otepääl

Vaadata saab erakondlikku kuuluvust, haridust, töökohta ja muud.

Eesti Keskerakond

Eesti Reformierakond

Valimisliit Otepää

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Valimisliit Otepää Kodanik

Valimisliit Meie Kodu

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

VALIMISTULEMUS

Telli e-valijakaart – säästad loodust ja riigi raha

Mis vahe on valijakaardil ja e-valijakaardil?

Valijakaart on A5-formaadis paber, mille riik enne igat valimist inimestele postkasti saadab. Ühe sellise paberil valjakaardi kujundamine, trükkimine ja saatmine maksab ligikaudu 0,5 eurot ja näiteks viimase Euroopa Parlamendi valimiste 885 000 valijakaardi trükkimiseks kulus umbes 2,3 tonni paberit.

E-valijakaart on aga elektrooniline valijakaart, kus on täpselt sama info, mis valijakaardil, aga see saadetakse valijale meili peale. Seda saab tellida eesti.ee-st. E-valijakaarti saab tellida, sisenedes riigiportaali eesti.ee ID-kaardi või Mobiil-ID abil või tuvastades end internetipanga kaudu. E-valijakaardi tellimiseks peab teie @eesti.ee e-posti aadress olema suunatud igapäevaselt kasutatava e-posti aadressile.

Nii nagu paberil valijakaart, on ka elektrooniline valijakaart teavitusliku iseloomuga. Seda ei pea välja printima ega valimisjaoskonnas hääletamiseks kaasa võtma ning see ei ole ka elektroonilise hääletamise eelduseks. Need, kes on e-kaardi juba varem tellinud, ei pea uut kaarti tellima, küll aga võiks üle vaadata oma ametliku e-posti seaded, et saadetud valijakaart ikka kohale jõuaks.

Et saada e-valijakaarti 20. oktoobril 2013 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks, tuleb see tellida hiljemalt 19. septembril.

TELLI E-VALIJAKAART SIIT.