Volikogu liikme tasu ja komisjonide liikmed

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 kohaselt on volikogul õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest. 23. november 2017 nr 1-6-9 määrusega on volikogu liikmetele makstav hüvitus 150 eurot kalendrikuus. Volikogu esimehele makstakse igakuist hüvitust 50% vallavanema töötasust ja volikogu aseesimehele või aseesimeestele makstakse igakuist hüvitust 25% vallavanema
töötasust. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused on 7200 eurot kalendrikuus.

Jätka lugemist

Eesti võlts ja näiline kodanikuühiskond täidab riiklikku tellimust

Läinud nädalal avaldasid Tanel Paas ja Berit Teeäär artikli, mis käsitles Ühiskonnauuringute Instituudi uurimust vabaühenduste rahastamise kohta. Uurimusest selgus, et Eesti kodanikuühiskond sõltub valdavalt riiklikust rahastamisest ning täidab paljuski ka riigi ideoloogilist tellimust. Olukorda lahkavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Ühiskonnauuringute Instituudi uurimust kommenteerides kirjutavad Paas ja Teeäär, et avaliku raha toel tegutseb Eestis arvukalt kodanikeühendusi, kelle seisukohtadega pole suurem osa ühiskonnast vähimalgi määral nõus.

Jätka lugemist

Külade enesemääramise õigus

Vabaerakonna saadikute nimel andis Küllike Kübarsepp Riigikogu istungil üle aruphouse-163526_640ärimise riigihalduse minister Mihhail Korbile. Teema on külade enesemääramise õigus. Nimelt nii Järva- kui ka Valgamaal on eri külade esindajad korjanud juba eelmise aasta kevadest allkirju, mille eesmärk on anda teada kohalike elanike soovist liituda ühe või teise omavalitsusega. Järvamaal on Ambla ja Kärevete kandi inimesed soovinud liituda Tapa valla suunas. Valgamaal on aga selline omavalitsus nagu Puka vald, kes ei ole suutnud alustada mitte ühegi või ei ole tahtnud alustada ühtegi edukat lõpuleviivat omavalitsusega liitumist ja seal on võtnud Soontaga, Meigaste ja Aakre piirkonna külad kokku ja esitanud oma pöördumised. Kuna omavalitsused – nii Ambla kui ka Puka vald – on vastanud oma küladele eitavalt, siis küsime, kas Vabariigi Valitsusel on tahe tulla küladele appi ja pigem eelistada kohalike soove.

Allikas: Riigikogu, 7. veebruar 2017

Kübarsepp: kohaliku elu mõistlikuks korraldamiseks vajavad külad enesemääramise õigust, Riigikogu, 12. veebruar 2016

Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) esimene lugemine, Riigikogu, 19. aprill 2017

Otsedemokraatia eelnõu

Sihtasutus Terve Rahvas on välja töötanud eelnõu, mis seadustaks otsedemokraatia ning võimaldaks rahval algatada seaduseelnõusid või rahvahääletusi. Eelnõu järgi oleks seaduseelnõu algatamiseks vajalik 3000 kodaniku toetus ning eelnõu esitamiseks riigikogule tuleks koguda 25 000 kodaniku toetusallkirjad, vahendas “Aktuaalne kaamera“.

Sihtasutuse Terve Rahvas nõukogu esimees Jaak Valge ütleb, et ühiskonnas on nii-öelda nõue selle järele olemas ja see pole ka hüpe tundmatusse. “Selles mõttes, et sellised võimalused on kümnes Euroopa riigis olemas, kaasa arvatud Lätis ja Leedus.”

Seaduseelnõu riigikokku jõudmiseks on sihtasutusel olemas EKRE toetus.

Tutvu SA Terve Rahvas eelnõuga Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus rahvaalgatuse seadustamiseks.

Eelnõus ette nähtud muudatuste sisseviimine võimaldab referendumite algatamise allpool toodud korra kohaselt.

eelnou-skeem

LÜHENDID:

AR – ALGATUSRÜHM
RK – RIIGIKOGU
RKJ – RIIGIKOGU JUHATUS
PS – PÕHISEADUS
ÕK – ÕIGUSKANTSLER
RH – RAHVAHÄÄLETUS
VVK – VABARIIGI VALIMISKOMISJON
RT – RIIGI TEATAJA

HALLID NOOLED TÄHISTAVAD PROTSESSI LOOGILIST KULGU, PUNASED NOOLED TÄHISTAVAD OTSUSTUSE EITAVAT, ROHELISED JAATAVAT VÄLJUNDIT. PUNANE PUNKTIIRJOONEGA NOOL (10->8) ON SAMUTI EITAVA ISELOOMUGA (ST. EI ÕNNESTUNUD KOGUDA PIISAVAT ARVU ALLKIRJU).

Numbrite selgitused on lahti kirjutatud eelnõus.

Vaata ja loe lisaks meediakajastusi otsedemokraatiast.

EKRE toetaja logo

Soovid oma Facebooki profiili pildile EKRE logo lisada aga ei õnnestu? Proovime teekonna läbida koos.

Juhin tähelepanu, et toetajad saavad lisada ainult rukkilille (suurus muudetav arvutis, mitte mobiilses seadmes). Kõigepealt läheme EKRE toetaja logo aadressile  http://twibbon.com/Support/ekre-toetajad-2. Mobiilsetes seadmetes ei pruugi see töötada ja valmiskujul ehk kohe väikese logo saab aadressilt http://twibbon.com/support/ekre-toetajad (siin ei tohi logo lohistada). Erakonna liikmed saavad logo lisada lehelt http://twibbon.com/Support/ekre-liikmed ja mobiili versiooni http://twibbon.com/support/ekre

Vajuta nuppu “Add to Facebook”.

2Kuna ma ise enam algusest peale läbi teha ei saanud (pilt on Twitteri autoriseerimisest), siis peaks olema siin võimalus, kes näevad selle rakenduse tegevust. Vali siis, et ainult sina. Hiljem saad oma seinal muuta, kes veel seda postitust näevad. Soovitav on siis muuta, et ka sõbrad näevad.

Nüüd võta ära linnuke “Also post a message of suport to my timeline”. Siis ei tohiks mingit jälge su ajajoonele tulla. Nüüd on võimalus valida pilti, mis jääb rukkilille alla. Vali “Change Image”.

Nüüd saad valida, kust pildi võtad. Nupuga “Facebook” saab valida erinevatest FB albumitest. Muuda seda valikut Select album noolest. “Upload” valides saad valida arvuti või muu seadme failide hulgast.

Ja nüüd kõige tähtsam. Rukkikille saab lohistada sobivale kohale (mobiili versioonis ei toimi). Mine hiirega pildi peale ja võta ülevalt vasakust ruudust kinni ja lohista see alla paremale. Seda väikest pilti on ka võimalik nihutada (kursoriks on rist). Kui kõik on nii nagu peab, siis vajuta nuppu “Add the Twibbon to Facebook”.

Siin antakse teada, et Teie Twibbon on lisatud! Teie uus profiili pilt on lisatud Facebooki albumisse Twibbon Fotos. Selle lingiga pole midagi teha, sest Facebook ei luba profiili pildiks otse lisada. Sellele lingile vajutades jõuab otse pildile Facebookis ja saad lisada, kes näevad ja kirjelduse.

Kõige lõpuks tuleb nüüd logoga pilt ka profiili pildiks teha. Mine oma seinale ja kui hiirega lähed profiili pildile, siis saad vajutada “Uuenda profiilipilti”. Otsi üles alajaotus Twibbon Photos ja klikka sellel. Nüüd on võimalus pilti nihutada, et logo ilusasti peale jääks. Liigu rullikuga vasakule, et logo tervikuna pildile jääks.

Kui tahad lisada kommentaari, siis vajuta nuppu “discuss“.

Ja kui oma nägu ei taha FB-s näidata, siis lae üles lihtsalt EKRE toetaja rukkilill valgel taustal või pilt rukkililledest.

rukkilille-pilt-2-2Toetajaid ootame Facbookis EKRE sõprade gruppi ja Otepää suurvalla rahvast gruppi EKRE Otepää osakond. Infot leiad veel lisaks ka kodulehelt Otepää EKRE.

Kui jääd hätta, siis kirjuta sõnum Facebooki.

Vabariigi Valimiskomisjon uurib Meie Kodu korruptsioonisüüdistust

20. veebruaril esitas valimisliit Meie Kodu korruptsioonisüüdistuse, et Urmas Kuldmaa ja Silver Eljandiga on sõlmitud tähtajalised töölepingud, mida pooled on nimetanud käsunduslepinguks. Sedasi käitudes on varjatud tegelikku töösuhet.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei tohi vallavanemal või linnapeal olla ametikohustusi ühelgi muul riigi või sama kohaliku omavalitsuse ametikohal (KOKS § 50 lg 2). Valimisliit väidab, et Kuldar Veere ei ole volikogu teavitanud kirjalikult oma osalemisest AS Rait kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogus, sealhulgas AS Rait nõukogu esimehena.

Vabariigi Valimiskomisjon on algatanud järelvalve antud käsunduslepingute sõlmimise üle.

Dokumendid: seisukoha küsimine Otepää vallavanemalt, arvamuse küsimine Siseministeeriumilt ja Justiitsministeeriumilt.

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal on seisukohal, et temal puudub õigusaktidest tulenev pädevus anda hinnang lepingutele ja seaduste rikkumisele. Tema sõnul peaksid seda tegema õiguskaitseorganid.

Valimisliit Meie Kodu  ei saa volikogu esimehelt nõuda, et ta korruptsioonijuhtumitest maavanemat ja politseid teavitaks, kuid leiab, et volikogu esimehel ja revisjonikomisjonil on moraalne kohustus seda teha.

Vaata ka postitust Korruptsioonisüüdistus ja vallavanema teade

Edasised arengud:

Vabariigi valimiskomisjon otsustas, et Otepää volikogu liikmed Silver Eljand ja Urmas Kuldmaa peavad volikogust lahkuma. (Vabariigi Valmiskomisjoni otsus)

Otepää Vallavolikogu liikmeks asub asendusliige Rein Vikard (Otepää valla valimiskomisjoni otsus)

Riigikohtu otsus

Korruptsioonisüüdistus ja vallavanema teade

Valimisliit Meie Kodu süüdistas neljapäeval, 20. veebruaril, et vallavanem ostab Otepää inimeste raha eest endale võimu. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei tohi vallavanemal või linnapeal olla ametikohustusi ühelgi muul riigi või sama kohaliku omavalitsuse ametikohal (KOKS § 50 lg 2). Kuldar Veere ei ole volikogu teavitanud kirjalikult oma osalemisest AS Rait kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogus, sealhulgas AS Rait nõukogu esimehena. Kuldar Veere on Osaühing Puit ja Puidukaubandus juhatuse liige. Vallavanemana ametisse nimetamisel kinnitas Kuldar Veere Volikogule, et ei kuulu mitte ühegi ettevõtte juhatusse.

Lisaks sellele süüdistatakse Otepää vallavalitsust, et Urmas Kuldmaa ja Silver Eljandiga on sõlmitud tähtajalised töölepingud, mida pooled on nimetanud käsunduslepinguks. Sedasi käitudes on varjatud tegelikku töösuhet.

TV3 video, 20. veebruar 2014

Teade volikogule Korruptsioonijuhtumitest Otepää vallas

Vallavanem Kuldar Veere teatas, et OÜ Puit ja Puidukaubandus on 29.10.2013 notar Anne-Priks Toom’i juures sõlminud ühinemislepingu AS-ga Rait ja vastavalt sellele pole OÜ-d Puit ja Puidukaubandus enam olemas ning seega ei saa ta osaleda ka selle juhtimises. Ühinemiste korral ei muuda Äriregister ühendatava ühingu juhatuse liikmete staatust vastavalt ühinemise bilansipäevale, vaid kustutab ettevõtte registrist pärast auditeeritud lõppbilansi saamist.

Silver Eljand on tööl käsunduslepinguga alates 13.12.2013 kuni 28.02.2014 ja see tulenes seal töötanud isiku õnnetusest ning sellele järgnevast haiguslehest.

Vastavalt VL Otepää Kodanik, VL Otepää ning Isamaa ja Respublika Liit vahelisele  avalikult sõlmitud koostöölepingule lubasime heakorra tagamise tuua tagasi vallavalitsuse alluvusse. Eelmise aasta detsembris toimus meil Veevärgi juhataja Enn Sepma osalusel nõupidamine, kus otsustasime, et kuni lepingu lõppemiseni on kõnealuste lepingute haldaja ja järelevalve kontrolli teostaja Urmas Kuldmaa, kellega on sõlmitud tähtajaline käsundusleping kuni 31.10.2014.

Vallavanema teade, Otepää valla koduleht, 21. veebruar 2014

Valgamaalasele ütles usaldusväärne allikas, et OÜ Puit ja Puidukaubandus on olemas ühinemisavalduse äriregistrisse kandmiseni. Avaldust ei olnud registrile eilse seisuga esitatud, ka ei olnud äriregistrini jõudnud juhatuse liikme muutmise avaldust.

Vea tegi Veere sellega, et ei teatanud kirjalikult volikogule, milliste ettevõtetega seotud on.

Valgamaalasele teadaolevalt on Kuldar Veere OÜ Puit ja Puidukaubandus juhatuse liige, ASi Rait nõukogu esimees, OÜ Profende osanik, ASi Viiratsi Saeveski nõukogu liige, ASi Aegviidu Puit nõukogu liige ja ASi Viru-Nigula Saeveski nõukogu liige.

Vastasleer süüdistab Kuldar Veeret rikkumistes, Valgamaalane, 22. veebruar 2014

Vallavolikogu esimehe ja revisjonikomisjoni ühise koosoleku protokoll, 25. veebruar

27. veebruaril esitas Urmas Kuldmaa valimiskomisjonile avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks (avaldus).

Siim Kalda kaebuse edastamine Otepää Valla valimiskomisjoni 28.02.2014.a. otsusele

Vastus seoses Siim Kalda kaebusega, kirjavahetus Valga Maakonna Valimiskomisjoniga

VALGA MAAKONNA VALIMISKOMISJONI OTSUS

Otepää Vallavolikogu esimehe raport/selgitus Otepää Vallavolikogule

Valgamaa kogukonna pärl on Pille ja Peeter Kanguri perekond

31. juuli tunnustati Valgamaal “Kogukonna pärliks” Pille ja Peeter Kanguri perekond Otepää vallast Tõutsi külast. Konkurssi korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant.

Kogukonna pärl on perekond, kes siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevdamisse, toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut.

2008. aastal asutati suuresti nende initsiatiivil MTÜ Kappermäe Selts, mille eesmärgiks sai Otepää valla nelja küla – Tõutsi, Ilmjärve, Kassiratta ja Kaurutootsi – külaelu ning ühistegevuse korraldamine. Peeter valiti ka külavanemaks ja paberitööd aitab korras hoida Pille. Perekond Kanguri eestvedamisel toimuvad iga-aastased loodus- ja maalilaagrid lastele ning ka seltsi muud tegevused.

Allikas: ERR, Külaelu

Loe lisaks ja vaata pilte Otepää valla kodulehelt

Otepää kodanikualgatus püüab poliitilistele kriisidele lahendust leida

Erakondadevälise kodanikualgatuse Otepää Kodanik eestvõttel kogunes 23. mai õhtul Otepää Rahvakogu, et otsida ühiselt lahendusi valla probleemidele ja aastaid kestvatele poliitilistele kriisidele.

Otepää Kodaniku tuumiku moodustavad need, kes Pühajärve kooli eest seistes Otepää valla vastu kohtusse läksid ja võitsid. Kuid nüüd on kaasalööjaid ka mujalt. Kodanikualgatuse liikmed plaanivad kaasa lüüa kohalikel valimistel, aga praegu pole veel selge, kes ja millise nimekirjaga, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Video Aktuaalses kaameras.