Volikogu liikme tasu ja komisjonide liikmed


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 kohaselt on volikogul õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest. 23. november 2017 nr 1-6-9 määrusega on volikogu liikmetele makstav hüvitus 150 eurot kalendrikuus. Volikogu esimehele makstakse igakuist hüvitust 50% vallavanema töötasust ja volikogu aseesimehele või aseesimeestele makstakse igakuist hüvitust 25% vallavanema
töötasust. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused on 7200 eurot kalendrikuus.

Moodustati 11 komisjoni ja nende liikmed on:

 1. revisjonikomisjon: Karl Mõts, Rando Undrus
 2. arengu- ja innovatsioonikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on arengu-, planeerimis-, ehitus-, infrastruktuuri- ja ettevõtlusalane tegevus: Rando Undrus – komisjoni esimees, Urmas Kuldmaa – komisjoni aseesimees, Ermo Kruuse, Tuuli Merimaa, Ülle Pukk, Ene Reedi, Priit Voolaid, Siim Kalda, Jaanus Barkala, Toomas Peterson, Kiido Levin, Kaire Jaanus, Aili Keldo, Kuldar Veere, Margus Mäll.
 3. eelarve- ja majanduskomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on vallaeelarve-, vallavara- ja majandusalane tegevus: Rein Pullerits – komisjoni esimees, Andres Arike – komisjoni aseesimees, Siim Kalda, Martin Teder, Viljar Meister, Raul Eamets, Jüri Makarov.
 4. hariduskomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on haridus- ja noorsootööalane tegevus: Miia Pallase – komisjoni esimees, Marika Viks – komisjoni aseesimees, Rando Undrus, Külle Viks, Marju Ilistom, Margot Keres, Maire Murumaa, Mereli Mändmets.
 5. maaelukomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on maa- ja külaelu koordineerimisalane tegevus: Karl Mõts – komisjoni esimees, Heikki Kadaja – komisjoni aseesimees, Ivika Nõgel, Urmas Mõts, Uuno Laul, Valdeko Värva, Voldemar Tasa.
 6. kogukondade koostöö komisjon, mille tegevusvaldkonnaks on kogukondade koostöö koordineerimisalane tegevus: Marika Viks – komisjoni esimees, Urmas Kuldmaa – komisjoni aseesimees, Ivika Nõgel, Teet Reedi, Aile Viks, Voldemar Tasa,  Heleena Jõgi, Andres Salum, Peeter Kangur, Merle Soonberg, Kaja Mõts, Tiiu Treimuth, Anneli Uffert.
 7. kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on kultuurialane tegevus:

  Marika Viks – komisjoni esimees, Miia Pallase – komisjoni aseesimees, Tuuli Merimaa, Raili Mandli, Raivo Kiisler, Katrin Kõiv, Merle Soonberg, Kairi Rebane, Marko Tiirmaa, Sirje Ginter, Mari Mõttus, Ly Haaviste.

 8. sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on sotsiaalhoolekande-, lastekaitse- ja tervishoiualane tegevus: Tatjana Laadi – komisjoni esimees, Andres Arike – komisjoni aseesimees, Irja Sõnum, Pille Plinte, Marju Ilistom, Marika Ein, Helle Kuldmaa, Airin Hermann, Marju Karavin, Heli Linnamägi.
 9. spordikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on spordialane tegevus: Martin Teder – komisjoni esimees, Heikki Kadaja – komisjoni aseesimees, Vello Iir, Merlin Müür, Tanel Ojaste, Mare Raid, Kenno Ruukel, Veiko Soo, Priit Vakmann.
 10. turismikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on turismialane tegevus: Mare Raid – komisjoni esimees, Jaanus Barkala – komisjoni aseesimees, Jana Mae, Ülle Pukk, Külliki Pikk, Rein Org, Tuuli Merimaa, Aile Viks, Jaanus Raidal.
 11. õigus- ja korrakaitsekomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on õigus- ja korrakaitsealane tegevus: Urmas Kuldmaa – komisjoni esimees, Jaanus Barkala – komisjoni aseesimees, Sander Karu, Gehrt Kompus, Aleksander Mõttus, Enn Sepma.