Koalitsioonil on plaan kaotada Otepää vallavalitsusest ainuke spordiga tegeleva spetsialisti ametikoht


Valimisliit Meie Kodu uudiskiri 09.11.2015.

Sügise alguses kuulutas Otepää vallavalitsus välja avaliku konkursi uue sporditöö spetsialisti leidmiseks. Kuigi konkursi lõpptähtaeg oli 10.oktoober, pole tänaseks vaevutud isegi konkursil osalenud inimesi (meie andmetel osales 9 kandidaati) toimuvast informeerida.

Meieni on jõudnud info, et koalitsioonil (VL Otepää Kodanik, Reformierakond ja IRL) on plaanis vallavalitsuse struktuurist kaotada sporditöö spetsialisti ametikoht, sest konkursile laekusid „ebasobivad“ kandidaadid. Nimelt kandideeris nimetatud ametikohale ka Meie Kodu liige Tanel Ojaste. Selleks, et spordiklubisid eesootavaga natuke kurssi viia, toimus 30.oktoobril vallavalitsuses spordiklubidega nõupidamine, kus sellest põgusalt juttu tehti. Ühtegi konkreetset põhjendust, miks nimetatud ametikoht likvideerida ei esitatud ega antud ka ülevaadet, kuidas hakkab edaspidi sporditöö koordineerimine välja nägema. Koosoleku eesmärgiks tundus olevat spordiklubidele sõnade suhupanek stiilis „teil polegi sporditöö spetsialistist abi ju vaja“.Koosolek lõppes vallavanema jaoks paraku mittesobivas võtmes ehk kõik spordiklubid (v.a 1) andsid mõista, et vallas siiski peaks sporditöö spetsialist olema. Esmaspäevaks 2.novembriks lubati spordiklubidele saata ka koosoleku kokkuvõte (memo), mida tänaseni pole veel tehtud.

Sporditöö spetsialisti teenistuskohustused on näiteks Otepää valla sporditöö arengukava koostamine, uuendamine ja elluviimine; spordiklubide kasvule, arengule ja koostööle kaasa aitamine läbi aktiivse kommunikatsiooni, ümarlaudade korraldamise, vastutuse ja vahendite jagamise; valmistada ette spordivaldkonna otsuseid, eelnõusid ja lepinguid; spordiklubidele toetuste eraldamise protsesside läbiviimine ja kontrolli teostamine toetuse kasutamise üle; spordiürituste aastakalendri koostamine ja pidev avalikkuse informeerimine; valla spordiürituste läbiviimine ning spordiklubide abistamine teiste ürituste läbiviimisel; spordivaldkonna andmete edastamine registritele; spordirajatiste haldamise ja korrashoiu tagamine ning spordirajatiste arendamine ja veel muud väiksemad ülesanded.

Tuletame vallavanemale meelde, et vallavalitsuse tööülesannete jaotamine ja töötajate struktuuri moodustamine on tema pädevuses, mitte koalitsiooni. Sel aastal oli sporditöö spetsialist peamiselt haiguslehel ja selle tulemusena jäid ära mitmed valla meistrivõistlused; maksti spordiüritustele topelttoetusi; pole mingit aruandlust ürituste toimumise kohta; pole spordiklubidelt kogutud andmeid järgmise aasta rajatiste kasutamise soovide kohta; pole informeeritud taotluste esitamise tähtaegade kohta; pole uuendatud spordiregistris andmeid Otepää kohta; valla kodulehe spordisündmuste rubriigis on poolik info ürituste kohta; pole toimunud spordiklubide ümarlaudu jne.

Sporti kui kehakultuuri ja tervist edendavasse valdkonda suhtumine on veel eriti kummaline, kui seda võrrelda kultuuriga – tänasel päeval töötab vallas kultuuri eest vastutav ametnik, lisaks kultuurimajas ka kultuurijuht. Otepää on spordi piirkond ja seetõttu peaks kindlasti ka edaspidi vallas töötama üks spetsialist, kes kogu seda valdkonda koordineerib!

Allikas: Valimisliit Meie Kodu uudiskiri nr. 27