Otepää arengu pidurid tuleb kõrvaldada


30. aprillil k.a. VL Otepää Kodaniku ja Reformierakonna volikogu liikmed kaasa arvatud meie valimisliidu VL Otepää ülejooksik Viljar Teder ühinesid, et avaldada alusetut umbusaldust volikogu esimehele Jaanus Raidalile, kes on VL Otepää asutaja ja suurima toetusega valla rahva poolt valitud volikogu liige.

Põhjuseks oli endine vallavanema Veere, kes ei soovinud teha koostööd Raidaliga ja otsustas alusetult kättemaksa volikogu esimehele Jaanus Raidalile. Kaalukeeleks oli ülejooksiku Viljar Tederi poolt meie valimisliidu reetmine ja ühinemine Reformierakonnaga ning Reformierakonna voliniku AS Otepää Veevärk juhataja Enn Sepma ja VL Otepää Kodanik juhi Kuldar Veere vaheline võimuga kauplemise tehing, mis kindlustas Kuldar Veerele volikogu esimehe ja Enn Sepmale volikogu aseesimehe koha.

Kuna voliniku Enn Sepma tähtajaline tööleping valla AS Otepää Veevärk juhatuse liikme ametikohal on lõppenud, siis need sobingud võimuga kauplemisega võivad kaasa aidata volikogu aseesimehel säilitada AS Otepää Veevärk juhatuse liikme ametikoha.

Kuldar Veere valimisliit Otepää Kodanik liikmed koos Erakond Isamaa ja Res Publika Liit volinikuga Peeter Kanguriga ning Reformierakond nelja volinikuga saidki kokku vajalikud 10 häält umbusalduse avaldamiseks. Need tehingud võimuga kauplemisega volikogus on isiklike ambitsioonide rahuldamine ja ei ole kuidagi seotud valijatele antud lubaduste täitmisega ja valla elanike elu edendamisega.

Võim Otepääl on nüüd koondunud ärimeeste kätte, kelle valitsemine on kallutatud isiklikule kasusaamisele, mitte kogukonna elu suunamisele ja juhtimisele.

Alatute võtetega volikogu esimeheks saanud Kuldar Veere oli aasta tagasi sunnitud lahkuma vallavanema kohalt võimu kuritarvitamise tõttu, millele andis hinnangu ka Riigikohus. Veerele avaldas siis umbusaldust 8 volikogu liiget 15st. Umbusalduse avaldajateks olid tookord need samad Reformierakonda kuuluvad volinikud. Tähtis on olla võimul, aga mitte põhimõtted ja valimislubadused!

VL Otepää Kodanik vallavolikogu liikmetele kuuluvad peamiste volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste kohad. Komisjonide töö on olnud passiivne.

Revisjonikomisjon oma ülesandeid täitnud ei ole. Äriühingu AS Techne Töökoda omanikust ja juhist revisjonikomisjoni esimees on väitnud, et ega kõiki seadusi ei peagi täitma ja komisjon on formaalne nagu teisedki volikogu komisjonid. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus teda ei huvita ja korruptsiooni nähtused on temale võõrad. Tõenäoliselt samal arvamusel on ka teised komisjoni liikmed.

VL Otepää Kodanik volikogu esimees tõenäoliselt lähtub äriühingute ideoloogiast. Kuldar Veere on väitnud, et tahab valda juhtida kui äriühingut kuna tema kandis kõik valimiskampaania kulud ja tema ainuisikuliselt kujundabki valimisliidu poliitikat.

Mitut ametit pidav ärimehest vallasekretär Jnno Sepp ei taha kuuldagi korruptsioonivastasest seadusest. Tema töötab vallas osalise koormusega ja on tõenäoliselt Veere jooksupoiss. Valla lepingute ettevalmistamisel ja nõustamisel lähtub ärimeeste huvidest mitte seadusest.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 18 lõige (1) punkt 6 ütleb, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega voliniku nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Seda nõuet on rikkunud veel mitu volinikku. Tekib küsimus, mille eest vald maksab palka vallasekretärile?

Meie valla lugupeetud ettevõtjast aukodanik iseloomustas nii mõndagi juhtpoliitikut: ahnuse suurus + aususe puudus = korruptsiooni ruudus on iseloomulik ka meie vallale.

VL Oteää pöördus eelmine nädal vallavalitsuse poole 5 arupärimisega, millele vastused palusime avaldada Otepää Teatajas ja valla kodulehel.

Otepää valla hariduse arengu piduriks on olnud volinikust Pühajärve Põhikooli direktor, kes on vältinud koostööst Otepää Gümnaasiumiga ja lähtunud isiklikest huvidest. Miia Pallase peaks minema pensionile ja koolid tuleb viia ühise juhtimise alla.

Voliniku, ärimehest Viljar Tederi, lepingud valla vara kasutamiseks isiklikuks äriks tuleks vallavalitsusel üle vaadata.

Volikogu aseesimees Enn Sepma, kes on ka Otepää Veevärgi AS juhataja peab arusaama, et sisuliselt on Otepää Veevärk AS valla allasutus ja nendel ametkohtade ühildamine on seadusega keelatud.

Otepää valla kodanikud olge aktiivsemad ja nõudke vallavolikogult kogukonna elu edendamist. Volikogu valisite teie ja teil on õigus arupärimiseks igalt volikogu liikmelt.

Järgmine 2016.aasta on ajalooliselt tähtis meile, kuna Otepääle täitub 900 aastat esmamainimisest ja vabariik saab 100 aastaseks.

Kas meie väärime paremat elu või jäämegi Euroopa vaesemaks riigiks?

Oleme veendunud, et väärime paremat.

Rein Vikard

VL Otepää

27.05.2015

NB! Need, kes soovivad anda oma kommentaari sellele artiklile, palun kirjutada aadressile  vlotepaa@gmail.com Avaldame kindlasti need vastulaused.