Järelpärimine vallavolikogu liikme Pühajärve Põhikooli direktori pr Miia Pallase kohta


Meil on tekkinud küsimused seoses ebamajandusliku ja puuduliku töökorraldusega Pühajärve Põhikoolis.

Juba aastast 2011 Otepää valla põhikooli korteris elab puuküürnik. Antud kodanik ei ole vabastanud korterit, seal juures ise korteris mitte elades ja ka üüri mitte makstes. Meie teada on üüri võlg juba üle mitme tuhande euro. Mida on ette võtud Otepää Vallavalitsus, koolipidaja pr Miia Pallase suhtes, kes ei ole aastaid suutnud lahendada tõsist konflikti üürnikuga ning on oma hoolimatusega tekitanud kahju nii koolile kui vallale?

Teeme ettepaneku vallavalitsusele saata pensioniikka jõudnud teenekas põhikooli direktriss välja teenitud pensionile?

Kas on kaalutud võimalust, et ühendada Otepää Gümnaasium ja Pühajärve Põhikool ühtse juhtimise alla, et efektiivsemalt ja ratsionaalsemalt korraldada Otepää hariduspoliitikat? Leiame, et see on hädavajalik ja mööda pääsmatu.

Teeme ettepaneku,et vallas võiks olla abivallavanem, kes tegeleks hariduse-,kultuuri-,spordi-ja sotsiaalküsimustega ja pole mingit haridusnõuniku vajadust.

Palume anda selgitused kirjalikult arupärijale ja volikogule kahe nädala jooksul ning suuliselt vallavolikogu järgmisel istungil.

Palume avaldada antud küsimused ja vastused Otepää Teatajas ja Otepää valla kodulehel.

Valimisliit Otepää

Vallavolikogu liikme Pühajärve Põhikooli direktori pr Miia Pallase kohta

Vastus 04. juuni 2015

Palute anda selgitusi, mida on ette võtnud Otepää Vallavalitsus, koolipidaja pr Miia Pallase suhtes, kes ei ole aastaid suutnud lahendada tõsist konflikti üürnikuga ning on oma hoolimatusega tekitanud kahju nii koolile kui vallale?
Otepää vallavalitsus sõlmis 22.01.2009 tööandja eluruumi üürilepingu Mati Lüdimoisiga Sihva külas Kooli 3-1 asuva korteri kasutamiseks. Vallavalitsus on lepingu üles öelnud 17.11.2013 seisuga. Käesoleval hetkel üürnik korteris ei ela, vallavalitsus otsib isikuga kontakti korteri üleandmise teostamiseks.
Arupärimises teete ettepaneku vallavalitsusele saata pensioniikka jõudnud teenekas põhikooli direktriss välja teenitud pensionile.
Teie ettepanek on kätte saadud.

Soovite teada, kas on kaalutud võimalust, et ühendada Otepää Gümnaasium ja Pühajärve Põhikool ühtse juhtimise alla, et efektiivsemalt ja ratsionaalsemalt korraldada Otepää hariduspoliitikat? Teie poolt nimetatud võimalust on kaalutud aastatel 2011 ja 2012. Käesoleval hetkel ei ole nimetatud võimalust arutatud.
Arupärimises teete ettepaneku, et vallas võiks olla abivallavanem, kes tegeleks hariduse-, kultuuri-, spordi-ja sotsiaalküsimustega ja pole mingit haridusnõuniku vajadust. Vallavalitsuse ametnike ning töötajate struktuuri kinnitab ja seda muudab vallavolikogu. Juhul kui soovite muuta struktuuri, siis on Teil võimalus esitada vastavasisuline eelnõu volikogule menetlemiseks.

Vastus dokumendiregistris