Järelpärimine Otepää Linnamäe ja oru arendamise kohta


Seoses Otepää esmamainimisega aastal 1116, möödub järgmisel aastal 900 aastat. Otepää Linnamägi vajab oma ajaloolise suursugususe välimuse taastamist. Seoses Otepää Linnamäel ja orus alustatud heakorra ja kuivendustöödega, mis on igati positiivne, soovime teada millised arendustegevused on täiendavalt plaanis juba käesoleval aastal, et Linnamägi saaks taastatud oma ajaloolises atraktiivsuses.

Ka Muinsuskaitseamet on teinud ettepaneku, et puhastada Linnamäe läänepoolne nõlv haigetest ja ülekasvanud puudest kui ka võsast.

Seoses Linnamäel ja orus teostatud heakorrastustöödega on märgatavalt tõusnud ka kohalike kui ka väljaspoolt Otepääd külastajate hulk.

Kas on kavandatud rajada Linnamäele turistidele kui ka külastajatele puhkeplatse (pingid, pinklauad ja prügikastid) kus inimesed saaksid puhata ja nautida ilusaid Otepää looduse vaateid?

Palun anda selgitused kirjalikult kahe nädala jooksul ja suuliselt Otepää Vallavolikogu järgmisel istungil.

Küsimused ja vastused palume avaldada Otepää Teatajas ja valla kodulehel.

Valimisliit Otepää

Otepää Linnamäe ja oru arendamine

Vastus 04. juuni 2015

Täname teid pöördumise eest Otepää linnamäe ja oru arendamise teemadel. Mõlemad maatükid kuuluvad praegu Otepää vallale.
Linnamäe oru maa-ala on suures osas rendile antud Ugandi Meelelahutus OÜ-le, kes on seal arendanud nii talviseid kui ka suviseid meelelahutus- ja puhkevõimalusi. Ka läbiviidud korrastus ja kuivendustööd on seotud ettevõtja poolsete arendustöödega, olles samal ajal kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga kogu linnamäe oru puhkeala väljaarendamiseks. Detailplaneeringu elluviimine täies mahus on siiski takistatud – rendilevõtja plaanidesse pole see mahtunud ning vallavalitsusel puuduvad vahendid vajalike kaeve-, ehitus- ja maastikukujundustööde teostamiseks.
Otepää linnamäel paiknevad piiskopilinnuse varemed on muinsuskaitse alune objekt, kus aastate jooksul on toimunud mitmed väljakaevamised ja varemete korrastustööd. Praegu seisavad linnusemüürid konserveerituna. Kevadised raietööd linnamäel olid seotud sooviga avada vaateid linnamäelt Otepää kesklinna ja kiriku suunas. Käesoleval aastal täiendavaid suuremaid töid linnamäel planeeritud ei ole. Linnamäe kui puhkeala edasine arendamine seisab samuti
rahastamisvõimaluste puudumise taga. Rahastamisvõimaluste leidmiseni tagab vallavalitsus maa valdajana objekti heakorra ja seisundi muinsusväärtuse ja potentsiaalse arendusobjektina. Mingeid ettekirjutusi Muinsuskaitseameti poolt vallavalitsusele linnamäe suhtes ei ole tehtud. Juhul, kui avanevad võimalused linnamäe ja oru plaanipäraseks arendamiseks terviklikult või eraldi, oleme valmis tegevusteks ja koostööks piirkonna kujundamisel esinduslikuks puhkealaks vastavalt kujunevatele võimalustele. Seni peame vajalikuks säilitada mõlema objekti olemasolev väärtus ning vältida poolikuid ja puudulikke lahendusi.

Vastus dokumendiregistris