Kaasamine avalikus sektoris ja vabakonnas


Valminud on uus versioon 2009. aastal ilmunud kaasamise käsiraamatust, nüüd pealkirjaga “Kaasamine avalikus sektoris ja vabakonnas”. Äsja trükikojast tulnud käsiraamatus on kõik peatükid põhjalikumalt läbi kirjutatud, lisades vahepealsete aastatega Eestis ja maailmas tekkinud uut teadmist ja näiteid. Autoriteks on Hille Hinsberg ja Urmo Kübar.

Käsiraamatut kirjutades on eelkõige silmas peetud kaasamist otsuste tegemisel, olgu need siis organisatsiooni või valdkonna strateegiad, arengukavad, tegevusplaanid või eelarved, seaduste või määruste eelnõud, seisukohad või ettepanekud. Esmajoones on nõuanded mõeldud riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikele ning vabaühenduste eestvedajatele, kes kaasamise hea läbiviimise eest vastutavad.

Kokku 15 peatükis räägitakse sellest, mida kaasamine annab, milliseid erinevaid võimalusi selleks on, milleks kohustavad kaasajat seadused ja head tavad. Põhiosas kirjeldatakse näiteid ja jagatakse soovitusi kaasamise läbiviimiseks: kaasamise plaanimiseks, partnerite leidmiseks ja hoidmiseks, kommunikatsiooniks, kaasamismeetodite valimiseks, otsusele jõudmiseks, kaasamise tulemuste hindamiseks jne.

Käsiraamatu teise trüki ilmumist rahastas Riigikantselei ning seda jagatakse tasuta. Trükitud kujul saab käsiraamatut praegu EMSLi kontorist ja Riigikantseleist. EMSLi liikmetele saadetakse käsiraamat posti teel.

Loe värsket käsiraamatut siit