Vabariigi Valimiskomisjon uurib Meie Kodu korruptsioonisüüdistust


20. veebruaril esitas valimisliit Meie Kodu korruptsioonisüüdistuse, et Urmas Kuldmaa ja Silver Eljandiga on sõlmitud tähtajalised töölepingud, mida pooled on nimetanud käsunduslepinguks. Sedasi käitudes on varjatud tegelikku töösuhet.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei tohi vallavanemal või linnapeal olla ametikohustusi ühelgi muul riigi või sama kohaliku omavalitsuse ametikohal (KOKS § 50 lg 2). Valimisliit väidab, et Kuldar Veere ei ole volikogu teavitanud kirjalikult oma osalemisest AS Rait kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogus, sealhulgas AS Rait nõukogu esimehena.

Vabariigi Valimiskomisjon on algatanud järelvalve antud käsunduslepingute sõlmimise üle.

Dokumendid: seisukoha küsimine Otepää vallavanemalt, arvamuse küsimine Siseministeeriumilt ja Justiitsministeeriumilt.

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal on seisukohal, et temal puudub õigusaktidest tulenev pädevus anda hinnang lepingutele ja seaduste rikkumisele. Tema sõnul peaksid seda tegema õiguskaitseorganid.

Valimisliit Meie Kodu  ei saa volikogu esimehelt nõuda, et ta korruptsioonijuhtumitest maavanemat ja politseid teavitaks, kuid leiab, et volikogu esimehel ja revisjonikomisjonil on moraalne kohustus seda teha.

Vaata ka postitust Korruptsioonisüüdistus ja vallavanema teade

Edasised arengud:

Vabariigi valimiskomisjon otsustas, et Otepää volikogu liikmed Silver Eljand ja Urmas Kuldmaa peavad volikogust lahkuma. (Vabariigi Valmiskomisjoni otsus)

Otepää Vallavolikogu liikmeks asub asendusliige Rein Vikard (Otepää valla valimiskomisjoni otsus)

Riigikohtu otsus

Üks kommentaar “Vabariigi Valimiskomisjon uurib Meie Kodu korruptsioonisüüdistust

  1. Agnes 7. apr. 2014 / 21:54

    Mina näen nendes kahes juhtumis väga selgelt, et tegu on oma praeguse volikogu liikme staatuses isiklike huvide ärakasutamisega vallavanema heakskiidul! Volikogu esimees teeb head tööd! Antud juhtumi uurimine peab olema pädevate organite uurimises! Urmas Kuldmaa käitus antud olukorras õigesti, taandades ennast volikogu liikme kohalt! Silver Eljand oleks pidanud selle töösuhte loomisega ennast koheselt vallavolikogust taandama! Hetkel ta seda ei teinud ning on sellega seadnud ohtu volikogu töö pädevuse ja oma valimisliidu hea nime! Kahjuks pole see temale kohale jõudnud!

Kommenteerimine on suletud.