Esimesel volikogu istungil jäi esimees valimata


Otepää esimesel vallavolikogu istungil jäi volikogu esimees valimata, kuna ükski esitatud kandidaatidest ei saavutanud häälteenamust.

Volikogust võtsid osa: Kuldar Veere, Miia Pallase, Teet Reedi, Karl Mõts, Enn Sepma, Merlin Müür, Aivar Nigol, Jaanus Raidal, Viljar Teder, Silver Eljand, Siim Kalda, Martin Teder, Tanel Ojaste, Urmas Kuldmaa. Puudus: Kalev Lemmik.

Volikogu istungil esitati kolm volikogu esimehe kandidaati – Jaanus Raidal (VL Otepää), Teet Reedi (VL Otepää Kodanik)  ja  Siim Kalda (VL Meie Kodu).  Salajasel hääletamisel sai Jaanus Raidal 4 häält, Teet Reedi 4 häält ja Siim Kalda 6 häält.  Vastavalt Otepää valla põhimäärusele, kui ükski kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse läbi kordushääletamine kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel.  Kuna antud hääletamisel jäid teine ja kolmas kandidaat võrdse häälte arvuga, siis viidi kordushääletamine uuesti läbi kõigi kolme kandidaadi vahel.

Teises hääletamisvoorus sai Jaanus Raidal 3 häält, Teet Reedi 5 häält, Siim Kalda 6 häält. Vastavalt Otepää valla põhimäärusele, kui ka kordushääletamisel ei saa ükski kandidaat volikogu koosseisu häälteenamust,  tuleb esitada uued kandidaadid, kelle vahel viiakse uuesti läbi hääletamine. Uusi kandidaate ei esitatud, seega loeti volikogu istung lõppenuks.

Otepää vallavolikogus on 15 liiget, seega õnnestub häälteenamuse saavutada kaheksa häälega.

Jaanus Raidal valimisliidust Otepää: „Kokkuleppeid ei ole jõutud sõlmida ja loota, et kõik ise paika loksub … Ei loksu ise paika – tuleb läbi rääkida ja kokku leppida“.

Valimisliit Otepää on Raidali sõnul suhelnud erinevate osapooltega, aga ametlikke läbirääkimisi ei ole veel olnud.

Otepää vallas valimised võitnud valimisliidu Otepää Kodanik juhi Kuldar Veere sõnul ilmselt kohtuvad nad uuesti kõigi Otepää volikokku pääsenud nimekirjadega. “Tänane volikogu istung näitas, et meie ettepanek laiapõhjaliseks koostööks valla juhtimisel ei ole leidnud mõistmist,” ütles Veere. “Püüame teistele nimekirjadele veelkord selgitada, kuidas saab kõiki osapooli kaasav vallajuhtimine lahendada ära need konfliktid, mis on aastaid valla arengut takistanud.”

Valimisliit Otepää Kodanik tegi istungil ettepaneku muuta Otepää volikogu koalitsiooni- ja opositsioonivabaks, kuna 15-liikmeline volikogu on piisavalt väike, et seda uuenduslikku ideed ellu viia. “Selline lähenemine annab võimaluse kõigil toetada ideid, mis kattuvad nende programmiga,” ütles volikogus esinedes Otepää Kodaniku volikogu esimehe kandidaat Teet Reedi. “Eksitav on sellist juhtimismudelit nimetada vähemusvalitsuseks, pigem sarnaneb see konsensusmudeliga, sest otsused sünnivad läbi ühisosa leidmise kõigi osapoolte vahel.”

“Kui peame moodustama koalitsiooni, on meie esimene valik see poliitiline jõud, kes toetab kõige enam avatud ja kaasavat vallajuhtimise mudelit, ” ütles Kuldar Veere.

Valla valimiskomisjon kutsus uue volikogu istungi kokku teisipäevaks, 12.novembriks kell 15.00.

Allikad:

Kuula veel uudist Eesti Rahvusringhäälingust ja vaata videot TV3-s

Firmajuhi arvates tegi Otepää valimiste võitja vea”, Valgamaalane, 6. november 2013