Valgamaa kogukonna pärl on Pille ja Peeter Kanguri perekond


31. juuli tunnustati Valgamaal “Kogukonna pärliks” Pille ja Peeter Kanguri perekond Otepää vallast Tõutsi külast. Konkurssi korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant.

Kogukonna pärl on perekond, kes siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevdamisse, toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut.

2008. aastal asutati suuresti nende initsiatiivil MTÜ Kappermäe Selts, mille eesmärgiks sai Otepää valla nelja küla – Tõutsi, Ilmjärve, Kassiratta ja Kaurutootsi – külaelu ning ühistegevuse korraldamine. Peeter valiti ka külavanemaks ja paberitööd aitab korras hoida Pille. Perekond Kanguri eestvedamisel toimuvad iga-aastased loodus- ja maalilaagrid lastele ning ka seltsi muud tegevused.

Allikas: ERR, Külaelu

Loe lisaks ja vaata pilte Otepää valla kodulehelt