Kiiret internetti hakatakse kõigepealt arendama 26 vallas


Need on Väike-Maarja, Tapa, Roosna-Alliku, Rakke, Põltsamaa, Pajusi, Paide, Laekvere, Koigi, Koeru, Kareda, Järva-Jaani, Jõgeva, Imavere, Ambla, Albu, Võru, Vastseliina, Varstu, Tõlliste, Taheva, Rõuge, Mõniste, Karula, Haanja ja Antsla vald.

Seda oligi arvata, et meie valda kirjas ei ole. Kahju. 😦

Otepää valla arengukavas (valla lehel) pole infotehnoloogia arenguvajadustest ja võimalustest (peaks olema lk. 16) ühtegi sõna. Kas puuduvad pädevad ametnikud?  Otepää valla arengukava aastani 2020 muudeti 22.01.2010 ja arvestati ainult ettepanekutega. Arengukava tervikuna läbi ei vaadatud, kustutati ainult alajaotus arenguvajadused ja -võimalused.

Esimese hankega soovib Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus välja valida parimad terviklahenduste pakkumised avalikkusele kättesaadava elektroonilise sidevõrgu liinirajatiste projekteerimiseks ja ehituseks. Hange hõlmab fiiberoptiliste võrkude ja muude liinirajatiste rajamiseks vajalike geomõõdistustööde teostamist, tehnilise projekti koostamist, projekti kooskõlastamist ja maakasutuse seadustamist, materjalide hankimist ning ehitustööde teostamist. Hange koosneb seitsmest geograafiliselt eraldiseisvast projektist. Kõikide trasside kogupikkus on ligi 400 kilomeetrit. Pakkumiste tegemise tähtaeg on 31. märts.

Täpsemalt loe Delfi e-Eestist, 17. märts 2010.

Vaata ka: