Avalik kiri Otepää valla volikogu liikmetele

Austatud vallavolikogu liikmed ja esimees.

Pöördun Teie poole palvega, et lõpetaksite volikogu istungitel tragikomöödia mängimise. Valla kodanikuna on mul häbi vaadata esindajaid, kes mängivad nagu väikesed lapsed, eesmärgiga sina mulle, mina sulle. Olete valitud rahva poolt, et esindaksite Otepää valla kodanike huve. Igasugused omahuvid unustage ära ja tegelege sisuliste asjadega.

Mittetulundusühing Jätkusuutlik Otepää ootab pikisilmi üldplaneeringu vastuvõtmist. Õnneks seadusesäte tuletas meelde, et kehtivad üldplaneeringud on vaja üle vaadata. Jutt ju oli, et arutame külade kaupa. Kas ootame lume sulamist, et külarahva saaks palliplatsile kokku kutsuda? Meil pole mõnes külas kokkusaamiskohtagi aga Teie jagelete suusasõprade pärast. Jaanus peaks väga hästi teadma, et meie (Mittetulundusühing Jätkusuutlik Otepää) põhikirjas on külaelu edendamine aga see teda ei huvita. Tema jutu järgi külaseltsid tegutsevad. Kus? Kuna viimati külavanemaid valiti? Tasuta ei liiguta masu ajal mitte keegi. Projektid pole ka õiged asjad külaelu edendama. Aeg oleks mõelda kodanikeühenduste rahastamisele ja avalike teenuste delegeerimisele. 9. märtsil toimus riigikogu põhiseadus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni avalik istung (jälgisin interneti vahendusel) ja ühenduste rahastamise teemal tegi ettepanekud Praxise programmijuht Annika Uudelepp.

Mõned katked:

Kodanikeühenduste rahastamise praktikat riigi ja KOVde eelarvetest on vajalik reglementeerida ja ühtlustada selliselt, et see oleks läbipaistev, ligipääsetav, tulemuslik ja tõstaks ühenduste võimekust.

Õigusaktides määratleda rollide jaotus ja sellest tulenev konkreetne vastutus avalike teenuste tulemusliku osutamise ja selleks tehtava arendustegevuse eest.

Riigikogu kodanikuühiskonna arengu arutelu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub 15. aprillil 2010.

Volikogu liikmetel soovitaksin tutvuda Heiki Raudla “Kodaniku raamatuga”, kust saate teada, miks on vaja kodanikeühendusi.

Ootan huviga volikogu infosüsteemi VOLIS, et näha, kes esindajatest ka sisulist tööd teeb.

Rahvas vajab tsirkust ja leiba aga selline tsirkus, mis jõuab õnneks meieni TV3 vahendusel, takistab valla arengut.

Koostööd ootama jäädes,

Tiia Võttin