.ee domeeni registreerimise reeglid muutuvad 01.02.2010


Alates 01.02.2010 jõustuvad uued reeglid .ee-lõpuliste domeenide registreerimiseks. .ee-lõpuliste domeenide haldamise ning registreerimise korraldamisega hakkab tegelema Sihtasutus Eesti Internet (edaspidi EIS).

Muudatustega antakse võimalus registreerida ühele registreerijale, kes võib olla nii juriidiline kui ka eraisik, mitu domeeni.

Kui tänasel päeval on domeeni registreerimine tasuta, siis alates 1.02.2010 muutub registreerimine tasuliseks:

  • registri ja registripidaja vaheline teenustasu on fikseeritud EIS poolt
  • registreerijalt küsitav teenustasu ei ole fikseeritud ning kujuneb välja vastavalt turuolukorrale (välja on käidud summa suurusjärgus 300 krooni, kuid .

Domeeni kasutusõigus antakse 12 kalendrikuuks registreerimise kuupäevast ning kasutusõiguse pikendamine toimub vastavalt esitatud taotlusele ning kui on makstud vastav teenustasu.
Turvalisuse kaalutlustel saab EIS õiguse muuta või eemaldada domeene, mis põhjustavad või võivad põhjustada häireid ühises domeeninimede süsteemis.

Vanade domeeninimede ümberregistreerimiseks kehtestatakse üleminekuperiood. Üleminekuperiood algab uute domeenireeglite kehtestamisega (01.02.2010) ja kestab 6 kuud ehk siis 6 kuu jooksul tuleb isikul sõlmida leping registripidajaga, kes omakorda suhtleb registriga.

REGISTRIPIDAJAD

.ee domeenide (ümber)registreerimine ja kõigi muude registritoimingute tegemine on uue korra alusel võimalik läbi akrediteeritud .ee registripidajate. Hetkel on akrediteeringu saavutanud järgnevad registripidajad: Almic OÜ, Cemty OÜ, Eedo & Partnerid OÜ, Elion Ettevõtted AS, Elisa Eesti AS, Elkdata OÜ, Infonet AS, Interframe OÜ, Linxtelecom Estonia OÜ, Netpoint Systems OÜ, Northside Solutions OÜ, OK Interactive OÜ, Zone Media OÜ, Webnest OÜ

Järelkaja: