Hange: Otepää vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine


HALDUSALANE TEAVE

Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade Ei

Hankedokumentide saamise tingimused

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 06.08.2009 16:00

Dokumendid on tasulised: Ei

Rahaühik: Eesti kroon

Makseviis ja –tingimused: Hankedokumentide omandamiseks tuleb hankemenetluses osalemisest huvitatud isikul esitada hankijale kirjalik taotlus, milles tuleb kirja panna ettevõtte nimi, kontaktisik ning kontaktandmed (postiaadress, faks, telefon, e-post). Hankija väljastab hankedokumendid ülalnimetatud taotluses märgitud kontaktisikule e-posti teel kolme tööpäeva jooksul kirjaliku taotluse saamisest alates.

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

07.08.2009 11:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 07.08.2009 11:05

Pakkumuste avamise koht: Kastolatsi tee 1, Otepää

Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Jah

Pakkujate volitatud esindajatel õigus osaleda pakkumuste avamise koosolekul.

Info Riigihangete registris