Vabariigi aastapäeva üritused Otepääl

24. VEEBRUARIL

kell 12.00 vabadussamba juures Vabariigi aastapäeva mälestustseremoonia ja pärgade asetamine

kell 16.00 Kultuurikeskuses pidulik kontsert-aktus

Tervitused Vallavalitsuselt ja Volikogult

Esinevad Pühajärve puhkpilliorkester,
Otepää Gümnaasiumi lastekoor ja Kait Tamra
SÜNNIPÄEVATORT

Otepää kultuurikalender

Otepää Vallavolikogu istung toimub 22. veebruaril kell 16.00

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Otepää valla 2007.a eelarve lugemine
Ettekandja: Ülle Veeroja
Kaasettekandja: Andres Arike

2. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: Aivar Pärli

3. Otepää Lasteaed Pähklike arengukava kinnitamine
Ettekandja: Aare Matt
Kaasettekandja: Pille Villems

4. Nõusoleku andmine invavarustusega väikebussi kasutusrendi lepingu sõlmimiseks
Ettekandja: Kristjan Rõivassepp
Kaasettekandja: Andres Arike

5. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: Marek Merilo
Kaasettekandja: Olev Matt

6. Alamäe detailplaneeringu algatamine
Ettekandja: Marek Merilo
Kaasettekandja: Olev Matt

7. Riigihankemenetluseks loa küsimine, üldplaneering
Ettekandja: Mati Lüdimois

8. Sõidukulude hüvitamine vallavanem Aivar Pärlile
Ettekandja: Ülle Veeroja

9. Vallavalitsuse informatsioon (Riigikontrolli audit)
Ettekandja: Aivar Pärli

Aivar Nigol
Vallavolikogu esimees

Vallavolikogu istungite protokollid